Nyttig info

Ved forespørsler på erodering kan vi motta tegninger på pdf.

Vi benytter Edgecam til å tegne og konstruere, ønsker derfor dxf. eller dwg. filer på mer kompliserte jobber.

Ønsker at produktene er fri for grader, olje og spon når de leveres til oss.

Bestilling og tegning legges med produktene som sendes til oss.

Tråderodering:

Trådgnisting blir mer effektivt hvis vi får bygget opp trykk under og over delen, da kreves det gods. Det er derfor ønskelig at produktene maskineres av kunde på undermål eller overmål.
Maskinering av undermål eller overmål avtales i forkant.

Vi benytter tråd med Ø 0.25mm ved trådgnisting.
Tråden + gnistgapet fører til et gap på 0.34-0.37 mm ved splitting av deler, vil variere alt etter delens høyde og geometri.
Innvendig hjørner vil få en radius på rundt 0.16mm ved trådskjæring.
Maks høyde på produkter vi kan trådskjære er 400mm.

Hull som benyttes til sentrering av tråden må stå 100% i senter i forhold til delen, det er også viktig at hullet er fri for grader og spon.

Senkerodering:

Hvis mulig maskinerer kunden ut mest mulig gods på produkter som skal senkegnistes. Maskinering av undermål eller overmål avtales i forkant.