Senkegnist

Senkegnisting

Ved senkerodering kan en utføre operasjoner som ikke kan utføres i noen annen form for bearbeidingssystemer. Ikke gjennomgående kilespor, spline, sekskanthull, rektangulært hull, trekantet hull og andre geometrier kan vi gnistre ut i produktene.

Sprekker, notche kan gnistes ned i material for å teste NDT utstyr, kalibrering av NDT utstyr. Weld root fatigue Notches kan utføres med  EDM senkegnist.

Har også mulighet til å fjerne bor, freser, gjengetapper, skruer og bolter som er brukket og sitter fast i maskinerte produkter. Disse gnistes ut i våre senkerosjonsmaskiner.

Punktering / gnisting av innvendig hull inni maskinerte produkter kan også utføres.

Vår nye og største senkegnistmaskin har et arbeidsbord med lengde 3100mm og bredde 1100mm, bevegelser i X 2550mm, Y 1000mm og Z 600mm.

Senkerosjon maskinen er spesiallaget slik at vi kan ta emner på flere meter.

Vi har senkegnistmaskin utstyrt med et stort rundbord med gjennomgang Ø250mm.
Rundbordet kan brukes til å indeksere arbeidsstykket og som en fullstyrt akse for å gniste konturer, maskinering i C-akse.

Bevegelser: X 2200mm, Y 1000mm og Z 600mm. Kan senkegnistre i alle retninger.

Senkegnist Galleri